Česky English
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Politika kvality

Politika kvality

Naše společnost zaujímá významný podíl při opravách a modernizacích číslicově řízených strojů v České a Slovenské republice. Záměrem vedení společnosti je aby tato politika byla vhodná pro účely a kontext společnosti a podporovala její strategické zaměření. K udržení tohoto záměru bylo vedením společnosti rozhodnuto v souladu s firemní strategií přijmout následující principy a zásady:

V oblasti spolupráce se zaměstnanci

  • Vytvářet pozitivní firemní kulturu založenou na kvalifikovaných, motivovaných a loajálních zaměstnancích.
  • Spolupracovat se zaměstnanci při stanovování Cílů a při tom vycházet ze zvyšování kvality práce a dodržování zásad BOZP.
  • Zlepšovat technické a materiální vybavení pro dosahování vysoké míry kvality poskytovaných služeb se zřetelem na prevenci ochrany ZP a Bezpečnost práce.

V oblasti systémů řízení

  • Dosahovat vysoké produktivity a rentability, minimalizovat náklady na nejakostní produkci a poplatky způsobené dopadem našich činností na Životní prostředí nebo poškozením zdraví zaměstnanců.
  • Výstupní kontrolou a pracovní zodpovědnosti každého pracovníka předcházet reklamacím u zákazníků.
  • Řídit všechny své subdodavatele a externí spolupracovníky tak, aby také dodržovaly naší organizací přijaté zásady kvality.

V oblasti partnerství se zákazníky, dodavateli a veřejností

  • Prohlubovat vztahy s dodavateli prací i materiálů, s těmito partnery dále rozvíjet zásady jednotlivých systémů managementu a v rámci realizace dodávek.
  • Zvyšovat míru spokojenosti zákazníků prostřednictvím vysoké kvality nabízených služeb, včetně spolehlivého a operativního přístupu našich zaměstnanců.

Vedení společnosti se touto Politikou zavazuje k soustavnému zvyšování efektivnosti Systému kvality a to v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016.

V Praze dne 2. 10. 2023

Mgr. Petr Šmíd a Ing. Zdeněk Hájíček
jednatelé společnost

Snímek obrazovky 2024-01-23 v 10.57.41.png